Het verhaal van Café Cielo de Oro, door onze eigenaar Arturo

Mijn inspiratie

Mijn eerste herinneringen met koffie zijn erg persoonlijk. Ik heb dierbare herinneringen aan mijn vader, die piloot was, en waar zijn reizen hem altijd naar koffie deden ruiken. Die momenten hebben een passie in mij aangewakkerd, niet alleen voor de geur van koffie, maar ook voor de verhalen en levens achter elk kopje koffie.


Ik heb het geluk gehad om op te groeien met kansen om verschillende delen van de wereld te verkennen. Echter, ik heb ook de negatieve kanten gezien waarmee velen in mijn thuisland, Mexico, te maken hebben. Ik voelde daarom een verlangen om mijn vaardigheden en privileges te gebruiken om positieve verandering in gang te zetten voor het land waarin ik opgegroeid ben.


Kennismaking met de wereld van koffie

Een paar jaar geleden heb ik samengewerkt met een persoon in de Mexicaanse koffie-industrie die een cruciale rol heeft gespeeld in het vormgeven van de koers van Café Cielo de Oro. Door hem heb ik meer geleerd over de moeilijkheden in de koffie business en over de harde realiteiten van armoede in Chiapas. Zijn inzichten en ervaringen openden mijn ogen voor de uitdagingen waarmee koffieproducenten worden geconfronteerd, wat mijn vastberadenheid om positieve verandering teweeg te brengen alleen maar heeft aangewakkerd.


Het overwinnen van uitdagingen voor kwaliteit en eerlijkheid

Een van de grootste obstakels die ik tegenkwam tijdens het opzetten van mijn bedrijf, was het waarborgen van consistente kwaliteit van de koffie. Veel koffieproducenten in Mexico zijn niet bekend met de strenge normen die vereist zijn voor specialty koffie die naar Europa wordt geëxporteerd. Ze hebben mogelijk geen goed inzicht in het selectieproces, het identificeren van defecten en de juiste verpakkingstechnieken. Bovendien ontbreekt het vaak aan logistieke kennis bij hen, vooral voor degenen die nog nooit hebben geëxporteerd. Gezien de omvangrijke binnenlandse markt in Mexico leek exporteren tot nu toe wellicht niet essentieel voor hen.


Onze Missie: Het terugbrengen van de glorie van Mexicaanse koffie

Bij Café Cielo de Oro is onze missie tweeledig: op de meest efficiënte manier teruggeven aan onze gemeenschap en Mexicaanse koffie terugbrengen naar zijn voormalige plaats op het wereldtoneel van koffie. We geloven dat duurzame groei de sleutel is tot een betere toekomst voor iedereen, van de boeren tot onze klanten en verder.


Een one-stop shop voor specialty koffie

Wat Café Cielo de Oro onderscheidt, is onze holistische benadering van koffieproductie en distributie. We nemen alles uit handen, van het sourcen en branden tot het verpakken en verzenden. Door elk aspect van het proces te managen, kunnen we de kwaliteit en consistentie van onze koffie garanderen en langdurige relaties met onze partners bevorderen.


Duurzame verandering brengen 

Kwaliteit, duurzaamheid en ethische sourcing staan centraal bij alles wat we doen. Het gaat niet alleen om het produceren van uitzonderlijke koffie; het gaat erom positieve verandering te stimuleren bij elke stap. Door eerlijke prijzen voor boeren te prioriteren en te investeren in gemeenschapsprojecten, streven we naar een kettingreactie van waarde die verder reikt dan het lekkere kopje koffie voor de eindconsument.


De reis gaat verder: de droom van uitbreiding over de wereld

Als ik vooruit kijk, zie ik een toekomst voor me waarin Café Cielo de Oro niet alleen samenwerkt met individuele boeren, maar met hele staten. Door samenwerking tussen gemeenschappen en overheden te bevorderen, kunnen we een duurzaam ecosysteem creëren waarin iedereen gedijt. Samen kunnen we er een vast onderdeel van maken in huishoudens en cafés over de hele wereld.


Met passie, toewijding en een duidelijke visie geloof ik dat Café Cielo de Oro de kracht heeft om levens te transformeren en positieve verandering te inspireren. En met uw steun ben ik ervan overtuigd dat we die visie kunnen waarmaken.